4. Qui mô Hệ thống phân phối

(1) Qui mô toàn Hệ thống phân phối: Tính đến ngày 22/11/2019 đã có 339 Công ty tiếp thị và phân phối bất động sản Dự án trên toàn quốc tham gia vào Hệ thống phân phối, tính đến cuối năm 2021 có hơn 500 Đại lý phân phối, nâng Tổng số Sàn giao dịch trên phạm vi toàn quốc lên hơn 1.000 Sàn giao dịch, đây là Hệ thống phân phối có qui mô lớn nhất trong lĩnh vực tiếp thị và phân phối bất động sản dự án tại Việt Nam
(2) Nhằm giúp Qúy nhà đầu tư thuận tiện giao dịch, với trách nhiệm của Đơn vị chủ trì trong việc xây dựng và phát triển Hệ thống phân phối, nhằm minh bạch hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho các Đơn vị phân phối chính thức cũng như cho Khách hàng / Nhà đầu tư trong việc giao dịch, PMT chúng tôi rất vui lòng tiếp nhận lời đề nghị của Khách hàng khi cần xác minh một Đơn vị nào đó có phải là Đại lý phân phối chính thức hay không;

(3) Trong trường hợp được đề nghị cung cấp và xác minh Danh sách đại lý, thì Thứ tự được liệt kê trong Danh sách do PMT công bố sẽ được sắp xếp theo từng Vùng miền và không có giá trị nhấn mạnh thứ tự ưu tiên hay thể hiện qui mô năng lực của Đơn vị / Đại lý phân phối. PMT kiến nghị Khách hàng / Nhà đầu tư nên tiếp tục làm việc và giao dịch thông qua Đại lý mà Qúy vị đã liên hệ nhận thông tin dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt, trong trường hợp Qúy Vị chưa làm việc với bất ký Đại lý nào thì nên liên hệ làm việc và nhận thông tin từ Đại lý đóng trú trên địa phương thường trú / thường sinh hoạt của Qúy vị cùng gia đình;
(4) Tất cả các Đơn vị / Đại lý phân phối chính thức trên toàn quốc đều phải tuân thủ Chính sách chung được áp dụng cho Khách hàng / Nhà đầu tư do Chủ đầu tư / và hoặc Tổng Đại lý PMT công bố, do vậy việc Khách hàng liên hệ làm việc với các Đại lý đều nhận được quyền lợi về chính sách bán hàng ngang nhau; 
(5) Chủ đầu tư và Tổng Đại lý PMT không bán lẻ trực tiếp cho Khách hàng / Nhà đầu tư, do vậy Khách hàng cần liên hệ làm việc tại các Đơn vị / Đại lý phân phối.