6.3. Chính sách khuyến mãi / đối với Khách hàng

(1)    Chủ đầu tư và Tổng Đại lý PMT là Đơn vị chịu trách nhiệm Công bố các Chính sách khuyến mãi đối với Khách hàng / Nhà đầu tư;

(2)    Nhằm bảo vệ quyền lợi của từng Đại lý, do vậy các Đại lý không được quyền công bố các Chường trình khuyến mãi riêng và công thêm của Đại lý, bao gồm cả Chính sách khuyến mãi từ ngân sách của riêng Đại lý, vì động thái này có thể dẫn đến việc các Đại lý cạnh tranh ngoài Chính sách chung và gây tổn thất cho các Đại lý và cho toàn Hệ thống !

(3)    Các Chương trình khuyến mãi sẽ nhấn mạnh và khuyến khích dành tặng các ưu đãi khi khách hàng mua với số lượng nhiều từ 5 sản phẩm cùng lúc (bao gồm thành viên cùng gia đình đứng tên), khi thanh toán nhanh trước tiến độ thông thường và khi mua trong thời gian cao điểm của các Chương trình mở bán.