C2.7. Tiện ích khu vực lân cận

(1)    Sân bay Liên Khương Tp Dalat;

(2)    Trung tâm hành chính, Cổng vào Thành phố Dalat trực thuộc TW trong định hướng đến 2030;

(3)    Chợ Đức trọng; Khu vực Chợ đầu mối;

(4)    Khu trung tâm triển lãm và dịch vụ phi thuế quan, huyện Đức Trọng (160ha);

(5)    Làng đô thị khu Liên Khương –  Prenn, Đức Trọng (1.000 ha);

(6)    Khu nông nghiệp công nghệ cao Tân Phú, Đức Trọng (480ha);

Sân bay Liên Khương - Tp Đà Lạt, cách KĐT Nam Đà lạt khoản 15km

Trung tâm hành chính Tỉnh Lâm Đồng trong vài năm tới, giáp ranh KĐT Nam Đà Lạt

Khu trung tâm triển lãm quốc tế