D6.4. Lãnh đạo Sàn tham quan dự án

(1) Mặc dù tài liệu rất đầy đủ và có cả clip quay flycam trên cao, nhìn toàn cảnh Khu đô thị, tuy nhiên Lãnh đạo các Đại lý cần đến khảo sát thực địa dự án; (2) Trình tự được PMT đề nghị và sắp xếp tiếp đón là Lãnh đạo Đại lý sau khi đến thăm Văn phòng Lãnh đạo PMT tại Tp Đà Lạt, ngay sau đó Đại diện lãnh đạo 2 bên sẽ cùng đi khảo sát thực địa dự án, trong hành trình này – Lãnh đạo PMT sẽ thuyết trình theo sát thực địa và khu vực;