D6.3. Ký Hợp đồng liên kết phân phối

(1) Hợp đồng liên kết / Hợp đồng đại lý về việc Môi giới phân phối nên được tổ chức ký kết tại Văn phòng PMT theo nghi thức Văn hóa doanh nhân, theo đó lưu lại kỷ niệm và làm Tư liệu cho việc truyền thông của cả 2 bên; (2) Trường hợp nếu Lãnh đạo đại lý vì chưa sắp xếp được thời gian, thì Lãnh đạo hai bên cần làm việc trước qua điện thoại, trao gởi thông tin và tiến hành ký kết Hợp đồng / gởi qua đường bưu điện; (3) Tuy nhiên, Lãnh đạo PMT mong muốn được đón tiếp Lãnh đạo của Đại lý phân phối đến thăm và làm việc cùng Lãnh đạo PMT tại Văn phòng PMT trong thời gian sớm nhất có thể, để qua đó hy vọng rằng Lãnh đạo 2 bên có điều kiện hiểu biết và thân hữu hơn, từng bước xây dựng được tính bền vững trong việc hợp tác lâu dài cùng phát triển.