D9. Bảng Hỏi Đáp (Q&A) về Hệ thống phân phối

(1)    Tất cả thông tin được nêu ra trong toàn trang web này là lời giải đáp cho các Câu hỏi của Quý khách hàng / Nhà đầu tư và của các Đơn vị phân phối / các Đại lý;

(2)    Tuy nhiên, PMT sẽ kịp thời cập nhật thêm cho Qúy vị các Thông tin bổ sung khi cần thiết;

(3)    Và rất mong Qúy vị gởi thư email cho Chúng tôi khi có những Câu hỏi cần được giải đáp, các Câu hỏi của Qúy vị sẽ được Cập nhật thành Nội dung bổ sung vào các Đề Mục trong trang web này, đồng thời Câu trả lời sẽ được phúc đáp riêng qua email.