D7. Giỏ hàng Đợt 1 thuộc Giai đoạn I (Khu nam Davos Hills)

(1)    Trong giai đoạn I, Chủ đầu tư và Tổng Đại lý PMT sẽ triển khai Khu D (Davos Hills), thời gian dự kiến trong 2 năm từ 2019 đến hết 2020;

(2)    Trong giai đoạn I, Đợt 1 dự kiến sẽ mở bán một phần của Khu nam Davos Hill (tổng số lượng toàn khu nam là khoản 390 nền Biệt thự lâu đài;

(3)    Đã có sơ đồ phân lô, Qúy khách có thể liên hệ Đại lý để xem vị trí cụ thể từng lô và tiến hành thủ tục “Đặt chỗ” các Lô có diện tích, hướng, view, … phù hợp với nhu cầu an cư, hưởng thụ và đầu tư của mình, điều này rất quan trọng và mang tính ưu tiên cho “Người đặt trước” ! vì khi mở bán thì Chúng tôi sẽ ưu tiên cho “Người đặt trước” khớp lệnh mua với đúng số Lô đã được đặt.

Sau đây, nhằm giúp Qúy vị định vị được vị trí Khu vực Biệt thự lâu đài sẽ được mở bán, Chúng tôi trình bày liệt kê ra đây các Bản đồ : 

(a) Bản đồ 1 : Bản đồ toàn Khu đô thị Nam Đà Lạt;

(b) Bản đồ 2 : Bản đồ Khu D (Davos Hill), được đánh giá là Khu đẹp nhất trong toàn Khu đô thị;

(c) Bản đồ 3 : Bản đồ Khu Nam Davos Hills, là một phần phía nam của Khu Davos Hill, và khu này được đánh giá là Khu đẹp nhất trong Khu Davos Hills, như vậy đồng nghĩa Khu Nam Davos Hills được đánh giá là Khu đẹp nhất trong toàn Khu đô thị Nam Đà Lạt;

Khu phố biệt thự lâu đài đẹp nhất trong toàn Khu đô thị Nam Đà Lạt là Khu Nam Davos Hills, ưu tiên dành cho các Khách hàng / các Nhà đầu tư / các Chủ nhân đầu tiên và tiên phong trong việc cùng Chủ đầu tư và PMT trong Sứ mệnh cùng kiến tạo thêm một Thành phố Đà Lạt !