D6.6. Truyền thông quảng cáo theo Qui chuẩn

(1)    Tất cả việc truyền thông quảng cáo Thông tin dự án của Đại lý nhằm thu hút và tìm kiếm khách hàng phải tuân thủ nguyên tắc sử dụng “Thông điệp”, “Hình ảnh” và “Clip” chính thức do Chủ đầu tư / và hoặc PMT cung cấp;

(2)    Các Đại lý không được quyền hứa hẹn những gì không được thể hiện chính thức trong các Tài liệu / Hồ sơ / Văn bản do Chủ đầu tư / và hoặc PMT công bố;

(3)    Các Chương trình chính sách kinh doanh chung, các Chương trình chiết khấu, Khuyến mãi, Tặnng quà, … phải do Chủ đầu tư / và hoặc PMT công bố và áp dụng ngang nhau trong toàn Hệ thống phân phối trên toàn quốc, các Đại lý không được quyền gia tăng thêm / hay cắt giảm bớt quyền lợi của Khách hàng / Nhà đầu tư.