D6.5. Huấn luyện đội ngũ sales dự án

(1)    Sau khi 2 bên đã ký kết hợp tác và Lãnh đạo Đại lý đã đi khảo sát thực địa dự án;

(2)    Lãnh đạo Đại lý cần tổ chức cho Đội ngũ kinh doanh / Giám đốc sàn / các Trưởng phòng / các Chuyên viên tư vấn đi tham quan và tập huấn tại dự án;

(3)    Trong trường hợp cần thiết, Lãnh đạo Đại lý cũng nên cho Đội ngũ kinh doanh của Đại lý mình đến thăm Công ty PMT và tham gia buổi chia sẽ / huấn luyện tại Văn phòng PMT.